Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.09.2014 13:46:23 

Fyzika

FYZIKA

  Edukačné pomôcky:                          Pracovné listy: 

  Telesá a látky                                Fyzikálne veličiny

Telesá pôsobia na seba silou.htm  PL - Telesá pôsobia na seba silou.doc

Ťažisko telesa.htm                                    PL - Ťažisko telesa.doc

Tlaková sila. Tlak.htm                  PL - Tlaková sila. Tlak.doc

                                                                                         PL - Otáčavé účinky sily.doc

Pohyb telesa.htm                           PL - Pohyb telesa.doc

Fyzikálne veličiny.htm                                 PL - Fyzikálne veličiny.doc

Látky a telesá.htm                                           PL - Látky a telesá.doc

Polohová energia.htm                                     PL - Plohová energia.doc

Tlak. Teplota.htm                                               PL - Čas. Teplota.doc

Mechanická práca.htm                                    PL - Mechanická práca.doc

Výkon.htm                                                                   PL - Výkon.doc

Vyparovanie. Kondenzácia.htm

Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách. Archimedov zákon.htm

Lom svetla. Šošovky.htm                     

Topenie a tuhnutie.htm                                          

                          

TOPlist